Kariéra


(Popište stručně Vaši dosavadní praxi.)Označením potvrzuji, že dávám souhlas k bezúplatnému zpracování osobních údajů ve smyslu ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v rozsahu veškerých mnou výše poskytnutých osobních údajů, pro užití k vedení interní databáze pracovníků společnosti Acapulco restaurant, a to na období 5 let. Dále potvrzuji, že jsem informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, souhlas mohu kdykoliv odvolat, a mám právo k jejich přístupu, jakož i o dalších právech vyplývajících z §11 a §21 tohoto zákona.